SECTION 2'NÄ°N YARIN (27.10.2017)  YAPILACAK DERSÄ°, TOPLANTI NEDENÄ°YLE  SAAT 10:30’DA BAŞLAYACAKTIR.